Scoala 20

Profesionalizarea carierei didactice – PROF.

Ministerul Educației a publicat Ordinul nr. 4223_6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023 și Ordinul nr_4224_6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

 Atașat regăsiti linkurile către cele două ordine, precum și o sinteză a OME nr.4223/2022.

https://grants.ulbsibiu.ro/profmentorat/files/OME_nr_4223_6.07.2022_Pilotare_interventii_educationale_BPP.pdf

https://grants.ulbsibiu.ro/profmentorat/files/OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica.pdf

Proiectul PROF Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu - Baza de practica pedagogică și mentorat didactic

banner

 

 

 

 

 

 

 

     Beneficiar proiectProfesionalizarea carierei didactice – PROF:Ministerul Educației https://www.edu.ro/PROF  

        Partener 1 - proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF:Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu  https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/

           Partener 14 -proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF:Casa Corpului Didactic Prahova https://ccdph.ro/wp/proiect-prof/

 

Sunteți aici:Home Baza de practică pedagogică (BPP)